Prabhakar Jog Offical Website
Ganare Violin Vol. 2

1. Malmali Tarunya Majhe
2. Sakhi Mand Jhalya Taraka
3. Toch Chandrama Nabhat
4. Sanj Ye Gokuli
5. Ghananila Ladiwala
6. Premala Upama Nahi
7. Priya Aj Majhi
8. Vikat Ghetala Shaam
9. Jivanaat Hi Ghadi
10. Paradheen Ahe JagatiPrev Album  Back to Album List  Next Album